توسعه و راهبری سیستم اطلاعات مدیریت MIS

  • mis-g1
  • mis-g2

توسعه و راهبری سیستم اطلاعات مدیریت MIS

سایت داخلی معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

سیسم اطلاعات مدیریت تحت وب، زبان برنامه نویسی جاوا و پایگاه داده اسکیواِل سرور

پیاده سازی فرآیند تحت وب مربوط به پیش بینی و بودجه وصول، بازرسی و اجرائیات
پیاده سازی فرآیند تحت وب بدهی های دولت
پیاده سازی فرآیند تحت وب هیاتهای تشخیص مطالبات
پیاده سازی فرآیند تحت وب مزایای انگیزشی
پیاده سازی فرآیند تحت وب اطلاعات بانک ها
پیاده سازی فرآیند تحت وب مجوزهای استانی، تعمیم شمول بیمه های اجتماعی
پیاده سازی فرآیند تحت وب مشمولین مصوبه 03/30/9031
تحلیل، طراحی و پیاده سازی فرآیند تحت وب دستور اداری 001
پیاده سازی فرآیند تحت وب آمار شناسایی سوابق و آمار اروتز و پروتز
پیاده سازی فرآیند تحت وب همپوشانی بیمه بیکاری و مستمری بگیران

2 دیدگاه

گذاشتن دیدگاه