بازی قارچ خور در سیستم عامل اندروید

  • GharchKhor-g1
  • GharchKhor-g2
  • GharchKhor-g3

بازی قارچ خور در سیستم عامل اندروید

اجرا و شخصی سازی بازی تیلت میزِ اوپن سورس به عنوان اولین بازی فارسی برای سیستم عامل اندروید، که در مجموعه تدبیرگستران بهینه ساز انجام شد.

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه